fa

en

بشرح پریشانی در آواز دشتی اجرا گردیده است و اشاره ای به نوا داشته اند؛ آنچه در این اثر بیشتر به چشم میخورد ، آنکه آهنگساز بیش ازآنکه تصنیف خوانی و اجرای تصانیف را در دستور نت نویسی خود قرار دهد بر ساز و آواز تکیه نموده .


جدیدترین اخبار 25 ارديبهشت 1396 12773بازدید
(میانگین آرا 5 از 1 رای)